Prawa autorskie

 

© copyright

 

 

Niniejsze utwory  stanowią własność ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA i korzystają z ochrony przewidzianej przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich autora przedmiotowych utworów, polegające w szczególności na rozpowszechnianiu lub kopiowaniu utworów w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Alpha Fashion Agnieszka Rosoch będzie skutkowało wysunięciem stosownych roszczeń cywilnoprawnych (w szczególności w oparciu o art. 79 ust. 1 ustawy), jak również skierowaniem sprawy na drogę postępowania karnego. 

 

 

 

pixel